Hipoteca Inversa

Gestió Vitalici Vivenda S.L. ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que sent propietàries d'un immoble, vulguin beneficiar-se en vida del seu pis, incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

El beneficiari no cedeix cap dret sobre el pis, sinó que conserva la propietat i constitueix una hipoteca amb l'entitat financera col·laboradora, la qual serà l'encarregada d'abonar la renda mensual.

El préstec hipotecari es concedeix sobre un percentatge del valor de l'immoble, sense quotes mensuals ni terminis d'amortització. Aquesta operació permet el rescat de l'immoble per part dels hereus, abonant les quantitats que el banc ha anat deixant al beneficiari, a més dels interessos corresponents en aquest moment. Totes les despeses derivades de l'operació, així com les despeses de la comunitat i de l'impost de béns immobles, continuaran a càrrec del beneficiari.

 

Característiques

L'any 2006 amb l'aparició de les primeres entitats bancàries oferint la Hipoteca Inversa, Gestió Vitalici Vivenda S.L. no va trigar a estudiar el producte i distribuir la que millor prestacions i garanties oferia. Aviat vam signar un contracte de col·laboració amb l'entitat BBVA.

Des de llavors estem comercialitzant aquest producte amb la mateixa vocació de servei de sempre, oferint claredat i dedicació.

Les Hipoteques Inverses estan regulades per la modificació de la Llei 2/1994, del 30 de març, sobre subrogació i modificació dels préstecs hipotecaris.

A hores d'ara, la comercialització de la Hipoteca Inversa es troba suspesa. Actualment oferim únicament el producte de la Renda Vitalícia Immobiliària amb totes les seves variants. El Departament Tècnic de Gestió Vitalici Vivenda S.L. continua en contacte amb diferents entitats financeres. En el moment en què Gestió Vitalici Vivenda S.L. consideri que la Hipoteca Inversa ofereix unes millors condicions tornarem a oferir-la als nostres clients.

Barcelona
Avinguda Diagonal 468 6A
08006 Barcelona
Espanya
Telf. +34 93 415 22 99
Fax: +34 93 415 98 97

Madrid
Passeig de la Castellana, 40 8ª Planta 28046 Madrid
Espanya
Telf. +34 91 185 31 38
Fax: +34 91 185 31 38